Öne Çıkanlar HBB Dijital Türkiye Tibet Özerk Bölgesi Rifat Hisarcıklıoğlu fahri doktora Bedia Öztürk Sokağa çıkma yasağı

İÇİŞLERİ'NDEN CUMA NAMAZI GENELGESİ

 Camilerde saf düzeninin yanında için onun camide az beş kişilik "Cuma Heyeti" oluşturulacak -Camilerde şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak -Camilerde tesbih, rahle bulundurulmayacak - Müftülükler tek kullanımlık seccade temin edilir

İçişleri Bakanlığı, Cuma namazı konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre cuma namazlarında ilk saftan başlamak için oturmaya başlanacak ve oğul saf dolana kadar bu sıra takip edilecek. Namaz bitiminde ise en son saftan başlangıç için gerekli cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacak. Onun camide az beş kişilik "Cuma Heyeti" oluşturulacak
Genelgeye göre, camilerde şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Tesbih, rahle bulundurulmayacak, Müftülükler tek kullanımlık seccade temin edilecek.
Genelgede 29 Mayıs 2020 Cuma günü belirtecek kurallar için gerekli, ikindi ve cuma namazlarının camlarında cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alınmalıdır açıkladı.
Genelgede Koronavirüs Bilim Kurulu'nun gerek kararlar uyarınca uyulacak kurallar da sıralandı. Buna göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte verilmektedir, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. Öncelik cami bahçesi / avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik / mevsimsel şartlara göre seçenek ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.
CAMİ TUVALETLERİ KAPALI OLACAK
Ortak kullanım alanılarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde gider camı ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler / uyarılar yapılır. Cami ve mescitlerde Genel ortak olarak kullanılan ve salgın / bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.
TEK KULLANIMLIK GÜVENLİK
Camii ve mescitlere gelecek özellikler şahsi seccadelerini getirmeleri veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık. Cami avlusunda namaz kılınacağı vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecek.
Cuma namazlarında ilk saftan başında oturmaya başlanacak ve oğlu saf dolana kadar bu sıra takip edilecek. Namaz bitiminde ise en son saftan başlangıç için gerekli cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacak. Bu düzenin kullanımı için vali / kaymakamlarca il / ilçe müftülerinin önerileri seçtiğiniz onun namaz kılınacak cami ve açık alanlar için en az beş kişiden "Cuma Heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.
 Bakanlığın genelgesi şöyle:
1) Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte, genellikle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.
2) Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlara evlerinde kalmaları için gerekli uyarılar / bilgilendirmeler yapılır.
3) Öncelik cami bahçesi / avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik / mevsimsel şartlara göre verilmiştir ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.
4) Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gününü incelemek için zamankinden daha fazla özen gösterilecek. Özellikle dezenfektan maddelerle silinecek.
5) Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami ve mescit içerisinde sürekli havalandırılması gereklidiracak.
6) Ortak kullanım alanılarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde gider camı ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler / uyarılar yapılır.
7) Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. (Cami ve mescit içinde ayrı ayrı namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.)
8) Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın / bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.
9) Koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler ile cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulacak şekilde kullanabilirsiniz.
10) Cami ve mescitlere gelecek özellikler yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık. Cami avlusunda namaz kılınacağı vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecek.
11) Namaz kılınacak tüm seçenekler hastalığın kullanılabileceği risk teşkil eden ve dezenfekte etme mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacak.
12) Cami ve mescit girişlerinde ve cami / ibadet alanı olarak kullanılan yerlere girecek herkesin mutlaka mutlaka dezenfekte olmalıdır.
13) Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğu kısa tutulması mümkündür, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın.
14) Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) Ve sosyal mesafe kuralına uyması için gerekli uyarılar içindir tekrarlanacak.
15) Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması içindir için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek.
16) Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecek.
17) Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılacak ve özellikle cuma namazı altında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına izin verilmeyecek.
18) Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz kılınabilmesi için Vali / Kaymakamların koordinesinde;
a) 60x110 cm'lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağını görmek için kullanılırurularak, onun namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde ekte gönderilen şekle uygun zeminde işaretleme yapacak.
b) (a) bendine göre belirtecek cami içi, bahçesi / avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılacak. İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulacak.
19) Cuma Namazı,
a) Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenenecek (il / ilçe müftülüklerinin tespitleri içindir) yeterli bahçesi / avlusu / açık alanda bulunan camilerde kılınabilecek.
b) Cami bahçesi / avlularının uygun olduğu yerleşim yerleri il / ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayı ile ilgili görüntülemeler açıktır, alınacak önlemleri göre cuma namazı kılınabilecek.
c) Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesi için mevsimsel şartlar ile alanın genişlik ve giriş-çıkış için gibi faktörler göz önünde bulundurulacak.
d) Valilik ve Kaymakamlıklarca camiler (avlu / bahçeleri) ile açık alanlar en geç 26.05.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim şekilleri için kamuoyuna duyurulacak.
e) Camilerin kapalı alanlar cuma vaktinde kapalı tutulacak.
f) Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirler alınacak.
g) Cuma namazı kılmak için açık alanların namaz öncesi ve sonrası, belediyelerle işbirliği içerisinde seçebilirsiniz / dezenfekte edilmesini sağlayacakacak.
h) Cuma namazlarında ilk saftan başlamak için oturmaya başlanacak ve oğul saf dolana kadar bu sıra takip ettiğiniz. Namaz bitiminde ise en son saftan başlatmak için kullandığınızı kullanabilirsiniz. "Cuma Heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.
i) Cuma Heyeti öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri, erkek Kur'an kursu öğreticileri, müftülük için oluşturulacak; bu kapsamda yeterli personel bulunamaz kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilecek. Ayrıca ihtiyaçlarınız halinde cami dernekleri üyeleri de bu verilerin görevlendirilebilecek.
Cuma Heyetinin Görevleri,
j) Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde genel bakışta şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi ve namaz sonrası cemaatin sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının yapılması için görev yapacak.
k) Valilik ve Kaymakamlıklarca bu cemaatin giriş kurallarının kullanımı, özellikle de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal planını değiştirmek, namaz kılınacak alanlar trip sorumlu kolluk personeli görevlendirilmektedir. Kolluk için görevlerini Cuma Heyetleri ile koordineli olarak yerine getirecek.
l) Bariyer, bariyer, renkli kordon / şerit, plastik duba vb fiziki engellerden yararlanılacak.
m) Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığıca gönderilecek hutbeler başka ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğu kısa süreli kılınmasına çalışılacak.
Bu kapsamda; Valilik / Kaymakamlıklarca, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak planlamalar ve görevlendirmeler yapılacaktır. Vatandaşlara gerekli duyurular yapılarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.